Kursplan

Säkerhetsutbildning för personal arbetar med lyftredskap.

Genomförs med fördel på plats hos er
Max 12 deltagare.

Teori
– Terminologi
– Olika typer av lyftredskap
– Lagar och AFS
– Ansvarsfördelning
– Handsignaler
– Belastningstabeller
– Dimensionering
– Kontroll av lyftredskap

Praktik
– Bedömning av kondition på lyftredskap
– Praktikfall lyft

Genomförs efter beställning och på plats enligt begäran.

Pris 12.000:- / genomförande + ev distanskostnader

Ladda ner broschyr