Grundläggande värderingar

Att utbilda är att påverka människor.
Som utbildningsföretag anser vi att det är extra viktigt att ha tydliga etiska riktlinjer för hur våra medarbetare ska bemöta elever och andra medarbetare.

Så tycker våra kunder

En enastående utbildare (lärare) som snabbt såg till att komma i rätt fas med var eleverna låg i kunskap. Vi på Martinsons såg rekommenderar varmt den här typen av utbildning.

Martinsons Såg i Bygdsiljum, Utbildning reparatörer hydraulik och pneumatik

Bra utbildning som ger direkt effekt i det dagliga arbetet
Bra generell grundutbildning. Bästa hydraulikutbildningen hittills
Mycket bra och anpassad utbildning, bra praktiska moment
En av dom bättre utbildningarna jag varit på

Lindab AB, Utbildning hydraulik

Läraren inger stort förtroende med sin kunnighet och förmedlar sina kunskaper på ett ypperligt vi

Försvarsmaktens Tekniska Skola, Utbildning hydraulik

Den bästa kurs jag varit på
Lärarens sätt att utbilda gjorde ämnet intressant och roligt.

Atlas Copco Örebro, Utbildning hydraulik

Vår historia

Vi som står bakom företaget har en bakgrund inom svenska försvarsmakten. Inom försvarsmakten har man som tradition att arbeta med långsiktighet och precision. Det är också dessa grundvärderingar som lagt grunden för ARCC Utbildning AB.

Företaget grundades 2010 av två tekniska officerare inom försvarsmakten, Ola och Mats. Försvarsmakten befann sig i en process med neddragningar. Samtidigt hade de båda officerskollegerna kommit till insikt om att det fanns en stor efterfrågan deras kompetenser inom det civila näringslivet.

Affärsidén visade sig vara framgångsrik. Våra utbildningar har varit mycket uppskattade och efterfrågan har ökat lavinartat.

För att kunna möta efterfrågan söker vi efter fler utbildare med pedagogiskt sinnelag och som är beredda att arbeta i vår anda.

Några av de företag som genomfört utbildningar hos oss

 • Försvarmaktens Tekniska Skola, Halmstad

 • Sjöstridsskolan, Karlskrona

 • Ing 2, Eksjö

 • I 19, Boden

 • Lantmännen Maskin, Ljungby

 • John Deere, Ljungby

 • Söderberg & Haak, Ljungby

 • Cramo, Ljungby

 • Volvo CE, Eskilstuna, Arvika, Braås

 • Epiroc, Örebro

 • Outokumpo, Degerfors

 • Bharat Forge, Karlskoga

 • Specma, Ljungby m.fl.

 • KoneCranes, Markaryd

 • SKF, Katrineholm

 • Volvo Powertrain, Köping

 • Recipharm, Karlskoga

 • YH Vindkrafttekniker, Varberg

Vår policy

 • För varje utbildning finns väl definierade och förståeliga mål och syften.
 • Vi guidar värdigt och professionellt på vägen mot målet.
 • Vi anpassar utbildningen till elevens nivå
 • Vi skapar ett utbildningsklimat som gynnar nyfikenhet, lust att lära samt tilltro till den egna förmågan

ARCC Utbildning AB ska arbeta aktivt för en bättre miljö och resurshushållning. Vi strävar efter att våra medarbetare också själva skall kunna bidra med minskad resursförbrukning och förstörelse av natur och miljö. Vi ska därför arbeta efter följande principer:

 • Vi ska ta hänsyn till miljön i varje beslut.
 • Vi ska låta miljöarbetet vara en naturlig del av all verksamhet.
 • Vi ska sträva efter att miljöanpassa våra rutiner.
 • Vi ska sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön.
 • Att samtliga anställda motiveras och engageras till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet sätt.
 • Vi ska utnyttja energi-, vatten och andra miljöresurser effektivt och sparsamt.
 • Vi ska ständigt vara aktiva för åtgärder som minskar utsläpp, avfall och annat som påverkar miljön negativt.
 • I vår utbildning ingår resurshushållning och miljömedvetenhet som en naturlig del

Arbetet med jämställdhet finns som en naturlig del i vår verksamhet. Det ska leda till att individen kan växa av egen kraft samt en arbetsmiljö där medarbetare respekterar varandra. ARCC Utbildning AB jämställdhetspolicy innebär:

 • Att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.
 • Att kvinnor och män ska ha lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor.
 • Att arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisationer och arbetsförhållanden i övrigt ska ordnas så att de lämpar sig för både kvinnor och män.
 • En strävan mot jämn fördelning mellan kvinnor och män.
 • Att förvärvsarbete kan förenas med föräldraansvar.
 • Att ingen i verksamheten ska utsättas för sexuella trakasserier.
Under utarbetande. Kommer alldelses strax.