Kursplan

Målgrupp:
– Underhållspersonal, servicetekniker och reparatörer inom industri och serviceföretag
– Personal som arbetar med personsäkerhet och besiktningar på hydrauliska pressar.

Max 8 deltagare.

Fokus och syfte:
– Ge dokumenterad färdighet att utföra årliga kontroller enl lagkrav i AFS 2008:3, 1999:08 och Maskindirektiv (2006/42/EG).
– Ge kunskap i särskiljning av lagkrav beroende på maskinens tillverkningsår.
– Ge kunskap att kunna upplysa samt stödja kunder och arbetsledning i arbetet kring person- och maskinsäkerhet
– Skapa medvetenhet om risker som finns vid arbete med hydrauliska pressar och hur tillbud kan undvikas.
– Ge grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på pressars el- och hydraulsystem.
– Ge kunskap i direktiv och standarder.

Genomförs efter beställning och på plats enligt begäran.

Pris: Begär offert

Ladda ner broschyr