Project Description

Grundkurs Pneumatik 3 dagar

Lämplig för personal arbetar med underhåll, reparation och felsökning på pneumatiska system.

Teori
– Grundbegrepp
– Produktion av tryckluft
– Luftkvalite
– Schemasymboler enligt ISO 1219:1
– Grundläggande ventiler
– Schemasymboler och systemuppbyggnad
– Arbetselement
– Vakuumteknik
– Reglering av hastighet hos arbetselement
– Schemaläsning
– Enklare felsökning

Praktiska laborationer
– Ritning av system
– Uppkoppling och provkörning av olika system

22-24 augusti 2017, Ljungby