2 år Yrkesutbildning
SERVICETEKNIKER
Framtidens teknikjobb för dig? Klicka här!


Våra kurser

Hydraulik
Pneumatik
El
Elsäkerhet (ESA)
Styrning och PLC
Pressäkerhet
Säkra Lyft
Kundanpassad
utbildning

Grundkurs Pneumatik 3 dagar

Lämplig för personal arbetar med underhåll, reparation och felsökning på pneumatiska system.

Teori
- Grundbegrepp
- Produktion av tryckluft
- Luftkvalite
- Schemasymboler enligt ISO 1219:1
- Grundläggande ventiler
- Schemasymboler och systemuppbyggnad
- Arbetselement
- Vakuumteknik
- Reglering av hastighet hos arbetselement
- Schemaläsning
- Enklare felsökning

Praktiska laborationer
- Ritning av system
- Uppkoppling och provkörning av olika system

22-24 augusti 2017, Ljungby