2 år Yrkesutbildning
SERVICETEKNIKER
Framtidens teknikjobb för dig? Klicka här!


Våra kurser

Hydraulik
Pneumatik
El
Elsäkerhet (ESA)
Styrning och PLC
Pressäkerhet
Säkra Lyft
Kundanpassad
utbildning

Säkra Lyft 6 timmar

Säkerhetsutbildning för personal arbetar med lyftredskap.

Genomförs med fördel på plats hos er
Max 12 deltagare.

Teori
- Terminologi
- Olika typer av lyftredskap
- Lagar och AFS
- Ansvarsfördelning
- Handsignaler
- Belastningstabeller
- Dimensionering
- Kontroll av lyftredskap

Praktik
- Bedömning av kondition på lyftredskap
- Praktikfall lyft

Genomförs efter beställning och på plats enligt begäran.

Pris 12.000:- / genomförande + ev distanskostnader