2 år Yrkesutbildning
SERVICETEKNIKER
Framtidens teknikjobb för dig? Klicka här!


Våra kurser

Hydraulik
Pneumatik
El
Elsäkerhet (ESA)
Styrning och PLC
Pressäkerhet
Säkra Lyft
Kundanpassad
utbildning

Pressäkerhet

Målgrupp:
- Underhållspersonal, servicetekniker och reparatörer inom industri och serviceföretag
- Personal som arbetar med personsäkerhet och besiktningar på hydrauliska pressar.

Max 8 deltagare.

Fokus och syfte:
- Ge dokumenterad färdighet att utföra årliga kontroller enl lagkrav i AFS 2008:3, 1999:08 och Maskindirektiv (2006/42/EG).
- Ge kunskap i särskiljning av lagkrav beroende på maskinens tillverkningsår.
- Ge kunskap att kunna upplysa samt stödja kunder och arbetsledning i arbetet kring person- och maskinsäkerhet
- Skapa medvetenhet om risker som finns vid arbete med hydrauliska pressar och hur tillbud kan undvikas.
- Ge grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på pressars el- och hydraulsystem.
- Ge kunskap i direktiv och standarder.

Genomförs efter beställning och på plats enligt begäran.

Pris: Begär offert